Čo môžete očakávať na kurzoch


Poznanie a zvládanie pravidiel komunikácie posilňuje a znásobuje všetko ostatné, čo viete – vašu odbornú kvalifikáciu, vzdelanie, ľudské kvality. Podcenenie komunikácie a amaterizmus to všetko znehodnocujú, degradujú výsledok vášho niekoľkoročného úsilia na školách všetkých stupňov a následných odborných školeniach.

Motto praktického kurzu Motivačné vzdelávanie v komunikácii znie:

„Od druhých ľudí nedostanete to, čo si spravodlivo zaslúžite, ale iba to a práve to, čo si vyjednáte svojimi  komunikačnými schopnosťami a zručnosťami“.


Motivačný seminár VABANK je určený pre všetkých, ktorí  pochopiť a rozvinúť nové stránky svojej osobnosti a pomocou praktických tréningov ich efektívne aplikovať do každodenného života. Bez ohľadu na to, za akých rozumných, racionálnych a logických ľudí sa považujete, sú to práve emócie, ktoré motivujú vaše správanie a poháňajú vás vpred. Emócie hrajú kľúčovú úlohu v spôsobe, akým vnímame, chápeme a zdôvodňujeme veci a ľudí okolo seba.

kurzy-pre-verejnost

Zvyšujte vzdelávaním svoj kredit!