Čo môžete očakávať na motivačných seminároch VABANK


Cieľom seminárov je pochopiť a osvojiť si zopár jednoduchých odporúčaní, ktoré motivačné vzdelávanie prináša a pomocou praktických tréningov ich efektívne aplikovať do každodenného života.

Človek má tri cesty ako múdro konať. Najskôr premýšľaním: To je tá najušľachtilejšia. Druhá napodobovaním: To je tá najľahšia. Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia.

Konfucius

Prihláste sa aj vy na náš motivačný seminár a naučte sa:

  • ako sa vzdať všetkých výhovoriek,
  • odhaliť tajomstvo, ako sa pohnúť vpred,
  • vnímať strach a ako ho prekonať,
  • prejaviť svoje emócie,
  • žiadať čokoľvek, čo potrebujete na dosiahnutie svojich plánov,
  • využívať spätné väzby vo svoj prospech,
  • vynaložiť úsilie, aby ste sa obklopovali pozitívnymi, láskavými a optimistickými ľuďmi,
  • ako používať „srdcový rozhovor“. Ak rozprávate čisto, vaše slová majú veľkú silu nielen pre vás, ale aj pre druhých.
Uvedené témy sa zdajú byť jednoduché, napriek tomu sú naše životy často veľmi komplikované. 

Motivačné vzdelávanie napovie, ako si zjednodušiť život !