Čo môžete očakávať na kurzoch


Cieľom praktického kurzu „Motivačné vzdelávanie v komunikácii“ , je vás presvedčiť o tom, prečo je užitočné, výhodné a  nevyhnutné osvojiť si a zdokonaľovať svoje komunikačné zručnosti a ako ich prakticky použiť v rôznych situáciách.

Vyhnite sa slovám vždy a nikdy. Väčšinou nie sú na mieste a nútia ľudí, aby sa začali brániť.

John C. Maxwell

Prihláste sa aj vy na náš praktický kurz a naučte sa:

  • ako reagovať na rôzne podnety „bez ujmy“ a ako správne vedenou komunikáciou obhájiť svoj oprávnený záujem;
  • ako uspieť na dôležitých pohovoroch – skúškach, konkurzoch;
  • o úspechu na pracovnej porade;
  • o zvládaní negatívnych emócií;
  • o umení presvedčivej prezentácie;
  • o tom, že existujú rečnícke triky a ako sa chrániť;
  • o odlišnostiach asertivity k šéfovi, podriadenému, kolegovi, klientovi a bežnému občanovi;
  • o vplyve emocionálnej inteligencie na úroveň komunikácie a mnoho ďalších tém.

Motto pre náš praktický kurz

Vyhnite sa slovám vždy a nikdy. Väčšinou nie sú na mieste a nútia ľudí, aby sa začali brániť.