Motivačné vzdelávanie napovie, ako


Verejné motivačné vzdelávanie

Teší nás práca s ľuďmi, je pre nás prioritou. Naše aktivity sú zamerané na vzdelávanie  všetkých, ktorí majú chuť a potrebu pracovať na sebe, chcú si osvojiť a zdokonaľovať svoje zručnosti a efektívne ich používať. Zároveň túžia po zábave, oddychu a chcú spojiť príjemné s užitočným.

 

Motivačné vzdelávanie dospelých je venované témam, ktoré život prináša, analyzuje príležitosti osobného rastu, zameriava sa na osvojovanie nových zručností a zlepšovanie schopností vstrebávať a používať všetko, čo sa naučíme. Formou kurzov pre verejnosť poskytujeme priestor pre celoživotné vzdelávanie, zdokonaľovanie a zlepšovanie emocionálnej inteligencie.

 

Projekt  Prvá detská akadémia PANDA v Trenčíneje určený pre motivačné vzdelávanie detí. Uvedomujeme si, aké dôležité je posilňovanie asertivity, budovanie sebavedomia a výučba komunikačných zručností pre rozvoj detí a mládeže. Aktivity detskej akadémie sú určené pre deti od 6 do 15 rokov rozdelené do vekových kategórií podľa konkrétneho programu.

 

Súčasťou aktivít spoločnosti je aj realizácia projektov zameraných na relax žien a zdravý životný štýl. Kytica vôní pre ženu je podujatie určené výhradne ženám. Príďte sa inšpirovať, zabaviť a stráviť nezabudnuteľné chvíle v príjemnom prostredí kaštieľa Villa Bork v Borčiciach.