Niečo o nás...


Na našich vzdelávacích aktivitách sa stretnete s lektormi, ktorí majú za sebou dlhoročnú prax vo vzdelávaní. Pomôžeme vám zlepšovať vaše praktické zručnosti, učiť sa lepšie pracovať so svojím časom, upevňovať svoje silné stránky, stať sa výborným komunikátorom. Na ceste za vašim cieľom môžeme ísť kúsok s vami a pomôcť vám.


jamrichova

doc. Ing. Zuzana JAMRICHOVÁ, PhD.